wobben.org weblog

weblog archives


favourite website links

R.I.P. Rob Doherty…

Early this morning we got the devastating news that one of our friends (and a well respected musician) decided to leave us last night. We thought he had left his dark years behind and was doing well with his new band and all, but apparently he wasn’t well at all. Rob, we will miss you brother, at least you don’t have to fight your demons anymore and we hope you found your peace :'(

Vanmorgen vroeg kregen we het vreselijke nieuws dat een van onze vrienden (en een zeer gerespecteerde muzikant) besloten heeft ons te verlaten. We dachten dat hij zijn donkere jaren achter zich had gelaten en het goed met hem ging met zijn nieuwe band en zo, maar kennelijk ging het hem helemaal niet goed. Rob, we zullen je missen, je hoeft tenminste niet meer tegen je demonen te vechten en we hopen dat je je rust gevonden hebt :'(

1 comment to R.I.P. Rob Doherty…