wobben.org weblog

weblog archives


favourite website links

fixed! / winter photos

cross-country skier by Wascana Lake

Yesterday our two little girls have been fixed! It was time to spay Penny and Sheldon as they are 6 months old now. It came with a complimentary pedicure, so I tried if they’d take me as well, but for some reason they refused 😉 The operation was in the morning and when we picked them up at 4pm they were already active and not wobbly or anything at all. They are not supposed to run and jump for TEN days…. yeah right!!! They already jump and run again, though not yet as much as usual.

What else.. I had my gazillionth dentist appointment last Thursday. I got a dental implant at the periodontist last December (the molar had been pulled a year before) and my dentist is going to put a crown on it now. Unfortunately our plans don’t cover any of that ($3000), oh well. In the meantime I had also broken something off of a tooth on the other side, so I had a big cavity there. Occasional tooth ache, couldn’t chew on it and it was infected: antibiotics and a root canal. That causes some pain and bruises afterwards, but I can already chew on it again, just no hard things. In 10 days I’ll get the final crown on my implant and then I’ll be able to eat normally again on that side too. Until the next tooth or molar goes, pffff!!

And as winter hasn’t left us yet (March 1 was the coldest in 90 years with -27°C, feels like -41°C, and tonight it’s -17°C), I have 2 winter photo albums for you:

» photo album 02/12 Prairie Pond Hockey Challenge on Wascana Lake (18 pictures)

» photo album 02/27 walk in the park by Wascana Lake (14 pictures)

Prairie Pond Hockey Challenge on Wascana Lake


Nederlandse tekst:

langlaufer bij Wascana Lake

Gisteren zijn onze kleine meisjes geholpen! Het was tijd om Penny en Sheldon te steriliseren aangezien ze 6 maanden oud zijn. Ze kregen er een gratis pedicure bij, dus ik probeerde of ze mij ook wilden opnemen, maar die vlieger ging niet op 😉 De operatie was in de ochtend en toen we ze om 4 uur weer ophaalden, waren ze al actief en helemaal niet ‘dronken’ of zo. Ze mogen eigenlijk TIEN dagen lang niet rennen en springen….. ja daag!!! Ze springen en rennen nu al, hoewel nog niet zo veel als gebruikelijk.

Verder had ik donderdag de zoveelste tandarts afspraak. Ik heb in december bij de periodontist een implantaat gekregen (de kies was er een jaar eerder uitgetrokken) en daar komt nu een kroon op. Helaas vergoeden onze verzekeringen daar niks van ($3000), maar ja. Ondertussen had ik een paar weken geleden ook een stukje van een tand aan de andere kant afgebroken waardoor er een flink gat zat. Af en toe tandpijn, kon er niet veel op kauwen en er zat een ontsteking: antibiotica en een zenuwbehandeling. Dat geeft wat napijn en beurse plekken maar ik kan er nu al wel weer mee kauwen, alleen niks hards. Over een dag of tien krijg ik de definitieve kroon op de implantaat en dan kan ik aan de andere kant ook weer normaal eten. Totdat er weer een tand of kies het begeeft, pffff!!

En aangezien de winter ons nog niet verlaten heeft (1 maart was de koudste sinds 90 jaar met -27°C, gevoelstemperatuur -41°C, en vanavond is het -17°C), heb ik 2 winter foto albums voor jullie:

» photo album 02/12 Prairie Pond Hockey Challenge on Wascana Lake (18 pictures)

» photo album 02/27 walk in the park by Wascana Lake (14 pictures)

Prairie Pond Hockey Challenge op Wascana Lake

1 comment to fixed! / winter photos